כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

קול קורא תוכנית סין, הודו ויפן

 
 
הודעה לעיתונות
06/08/2015 13:15
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
תוכנית סין, הודו ויפן
​במסגרת מגמת ההתקרבות ביחסים בין ישראל ליפן: קול קורא תוכנית סין, הודו ויפן

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.


עודכנה הוראת מנכ"ל מס' 3.2 תוכנית ייעודית סין, הודו ויפן- סיוע להקמת נציגות שיווקית ונוספה האפשרות לקבל תמיכה לנציגות שיווקית ביפן.​


ההצטרפות של יפן כיעד נוסף של היא בעקבות החלטת הממשלה מה-4 בינואר 2015 לגבי חיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם יפן.

 

תוכנית סין, הודו ויפן מעניקה סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בסין,הודו ויפן במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהן. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בסין, הודו או ביפן, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט, שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

 
לאור העלות הגבוהה של הקמת נציגות מקומית ביפן, הכללת יפן בקרן יכולה לסייע מאוד לחברות ישראליות, ששואפות להגביר את פעילותן בשוק היפני.
 
ברקע הדברים עומדת מגמת ההתקרבות ביחסים בין ישראל ליפן אשר נובעת, בין היתר, מהביקורים ההדדיים של ראשי הממשלות בישראל וביפן במאי 2014 ובינואר 2015 בליווי משלחות עסקיות רמות דרג. במהלך השנה האחרונה אנחנו רואים יותר ביקורים עסקיים הדדיים בין ישראל ליפן וצופים, כי מגמה זו אף תתחזק.
 
חברות מוזמנות לעיין בהוראה ולהגיש בקשות במסגרת הקול הקורא הנוכחי- כאן.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה