כלים ומאגרי מידע

 
     
 

כנס הסברה בנושא תיעוש הבנייה

 
 
הודעה לעיתונות
09/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
כנס הסברה בנושא תיעוש הבנייה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​ב-8.2.2017 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון והמשרד להגנת הסביבה קיימה כנס הסברה בנושא תיעוש הבנייה.

בכנס השתתפו כ-75 משתתפים. כיבדו בנוכחותם:

מר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה,
מר נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון,
גב' טלי הירש שרמן, מנהלת אגף תורת הבנייה ופיתוח הנדסי, משרד הבינוי והשיכון,
גב' לימור ניסן, מנהלת מסלולים מיוחדים, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

מר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ציין כי מטרת התכנית היא לקצר את זמני ביצוע הבינוי ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק, מה שצפוי להשפיע על מחירי הדירות באופן משמעותי, והוסיף כי מדובר בצעד נוסף להתמודדות כלל ממשלתית עם נושא אתגר הדיור בישראל.                                                                                

בכנס ניתנו תשובות מקצועיות לשאלות המשתתפים בנוגע לכללים לקבלת הסיוע ואופן הגשת הבקשות לסיוע.
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מקיימת כנסים בכלל מסלוליה על מנת להישאר בקשר ישיר ושוטף עם קהל היעד.

 

למידע נוסף בנושא המסלולים המיוחדים של הרשות להשקעות לפיתוח התעשייה והכלכלה

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה