כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 6.2:" מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה"

 
 
הודעה לעיתונות
11/09/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה פרסם עדכון להוראת מנכ"ל 6.2 - "מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה".

 

עיקרי השינויים:

הארכת תוקף ההמלצה, שיפור תהליך הפיתוח, הסדרת סוגי הבקשות ותהליך הבדיקה של כל אחת מהן, ריכוז ההצהרות וההתחייבויות של היזם לכדי מסמך אחד, הסדרת היקף ואופן חישוב החזר תשלום הוצאות הפיתוח, הוספת הרשומ"ק כגורם מבצע, הסרת מגבלת השטח לצורך בקשה במתקני חלוץ והדגמה אנרגטית, שינוי מודל הסבסוד, הרחבת תחומי הפעילות של מפעלים זכאים ומניעת החזקה של הקרקעות ששווקו בידי גורם אחד.

 

לעיון בהוראה ובנספחיה לחצו כאן

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה