כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פורסם עדכון להוראת מנכ"ל 4.5 - סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי

 
 
הודעה לעיתונות
21/04/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה מודיע כי הוראת מנכ"ל 4.5 "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי" התעדכנה. הנוסח החדש מופיע באתר.

 

לעיון בהוראת מנכ"ל 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה