כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 2.9: חלוקת מכסות לייבוא של חומרים הפוגעים בשכבת האוזן

 
 
הודעה לעיתונות
31/12/2015 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​עודכנה הוראת מנכ"ל מס' 2.9: חלוקת מכסות לייבוא של חומרים הפוגעים בשכבת האוזן.

 

לעיון בהוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה