כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2017 בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים.

 
 
הודעה לעיתונות
09/02/2017 09:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
​הסיוע בקרן ניתן בעבור ביצוע סקר היתכנות או הגשת הצעה למכרז בהתאם להוראת מנכ"ל שמספרה 5.4 מיום .4/4/2016 המשרד בוחן אפשרות לעדכון הוראת המנכ"ל ולפיכך הנוסח הקובע של ההוראה יהיה הנוסח התקף במועד ההקצאה.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הבקשות לתוכנית יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:

  • הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום - 28/02/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/03/2017 עד ליום 31/03/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/04/2017 עד ליום 30/04/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/05/2017 עד ליום 31/05/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/06/2017 עד ליום 30/06/2017

מהרו להגיש!

​פתיחת המקצים למחצית השנייה של 2017 מותנית ביתרה תקציבית בתום מקצי המחצית הראשונה.

​חברה שקיבלה סיוע מהתוכנית וזכתה בביצוע הפרויקט תשיב את המענק על פי התנאים המפורטים בהוראה * הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים ** הוועדה רשאית שלא להתחשב בבקשות לא מלאות שבעת הגשתן לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים והן עלולות להיפסל * בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ"ל - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל

 

המודעה שפורסמה

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה