כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תיקון לסעיף 18א(ד)(3)(א) לחוק לעידוד השקעות הון, נכנס לתוקף ב-1.1.2017

 
 
הודעה לעיתונות
12/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הרשות להשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה והרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מודיעים כי ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף תיקון לסעיף 18א(ד)(3)(א) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי''ט-1959, הקובע כדלקמן:

"לעניין תכנית מענקים יובאו בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או ההכנסות מכלל מכירות המפעל, לפי בחירת המפעל שעליה יודיע בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית, ובלא זכות חזרה מהבחירה בתקופת התכנית, ולעניין הטבות מס יובאו בחשבון הכנסות מכלל מכירות המפעל;" [ההדגשה אינה במקור]

התיקון לחוק פורסם בספר החוקים 2592.


מנהלת הרשות להשקעות, בהחלטתה מס' 1867(א)1 מיום 30.01.2017 , החליטה ליישם תיקון זה על בקשות משנת 2016 שטרם התקיים בהן דיון במנהלה כאמור להלן:

  1. חברה המעוניינת בכך תגיש לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (להלן רשות ההשקעות) את בקשתה מחדש בפרק זמן של - 30 ימים מיום פרסום הודעה זו (להלן הבקשה החדשה).
  2. במקום המתאים לכך בטופס הבקשה החדשה תציין החברה את בחירתה לעניין חישוב ההכנסות, דהיינו: האם להביא בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או להביא בחשבון את ההכנסות מכלל מכירות המפעל.
  3. בחירת החברה באופן חישוב ההכנסות כאמור לעיל היא ללא זכות חזרה.
  4. הבקשה החדשה תקבל מספר תכנית חדש והתכנית הקודמת תיסגר.
  5. לבקשה החדשה תצרף הרשות להשקעות את המסמכים שצורפו לבקשה המקורית.
  6. מועד ההכרה בהשקעות יהיה מועד הגשת הבקשה החדשה.
    חברה שלא תגיש בתוך 30 ימים מפרסום זה בקשה חדשה, תידון במנהלה הבקשה המקורית, בהתאם לחוק ולכללים להקצאת תקציב במסלול מענקים.

 

בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לחיה ענזרות, כלכלנית במחלקת ניהול לקוחות
בטלפון 02-6662823 או במייל hayaa@economy.gov.il.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה