כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

דחיית מועד הגשת מועמדות לתחרות "צורפים ילדות ישראלית"

 
 
הודעה לעיתונות
26/04/2017 12:00
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 
 

 
 
 
חדש
מפאת ריבוי פניות יצרנים ומעצבי תכשיטים בדבר מועדי התחרות, מועד הגשת מועמדות לתחרות "צורפים ילדות ישראלית" נדחה לתאריך 07.05.2017 בשעה 09:00 בבוקר.
 
ניתן להגיש מועמדות ו\או השלמת מסמכים ו\או טפסים ו\או סקיצות עד למועד זה, בהתאם לדרכים המפורטות בסעיף 6 לתקנון.
  
בהתאם, ועדת השיפוט תתכנס בימים מיום 7.5.17 ועד ליום 11.5.17.  
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​שאר הפרטים לגבי התחרות וההשתתפות בה מפורטים בקישור

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה