כלים ומאגרי מידע

 
     
 

כנס מסלול תעסוקה של מרכז ההשקעות במודיעין עלית

 
 
הודעה לעיתונות
02/08/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​היום 02/08/16 נערך כנס מסלול תעסוקה של מרכז ההשקעות במודיעין עלית.

מטרת הכנס, הצגת "תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל" מסלול 4.17. 

כאשר מטעם מרכז ההשקעות, השתתפו:

מר אשר שטרית - סגן מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה והעובדים המקצועיים של מסלול תעסוקה,
שהציגו את התכנית וענו על שאלות המשתתפים. 

בכנס מר אשר שטרית ציין: 

"חשוב לנו במרכז ההשקעות להגיע אליכם בעלי העסקים והתעשיינים!

שמחתי לראות שההיענות לכנסים שאנו מקיימים גדולה, כאשר למפגש הגיעו בעלי עסקים רבים 
שלמדו מהגורמים המקצועיים שלנו, על התכנית.

אנו רוצים לסייע לקליטה של עובדים נוספים ובהזדמנות זו אני מזמין בעלי עסקים נוספים להגיע לכנסים שאנו עורכים".

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה