כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תיקון התוספת השלישית של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011 - טיוטה להערות הציבור

 
 
הודעה לעיתונות
25/12/2016 00:00
לשכה משפטית, מינהל הסדרה ואכיפה
 
 

 
 
 
חדש
עובדת ניקיון

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה מודיע בזאת על כוונתו להעביר לאישור ועדת עבודה, רווחה ובריאות של הכנסת תיקון של התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה כך שיוכלל המענק החד פעמי בפריט (19) בתוספת השלישית לחוק הנ"ל כדי לאפשר הגשת תובענה אזרחית כנגד מזמין השירות (הגוף הציבורי) אם הקבלן אינו משלם את המענק החד פעמי שאותו הוא מחוייב לשלם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בענפי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013.

לעיון בתיקון המוצע

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה