כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

האם לאגודה שיתופית יש בעלי שליטה?

 
 
הודעה לעיתונות
25/08/2015 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
​חוות דעת משפטית, שתסייע לקואופרטיבים בבואם לפתוח חשבון בנק

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​חלק מהקשיים עמם מתמודדים קואופרטיבים בתחילת דרכם, נובעים מחוסר הכרות של גופים שונים עם המבנה המשפטי הייחודי שלהם. נציגי קואופרטיב שמבקשים לפתוח חשבון בנק עבור הקואופרטיב ונדרשים על ידי הבנק להצהיר על בעל שליטה, מתמודדים עם קושי מסוג זה. כסיוע ראשוני בהתמודדות זאת, ניסחה עו"ד אסתר אליאס מיחידתנו חוות דעת המסבירה במפורט מדוע באגודה שיתופית לא יכול להיות בעל שליטה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה