כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עיקרי העשייה המשרדית - 2016

 
 
הודעה לעיתונות
 
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
דוח

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​משרד הכלכלה והתעשייה פועל לפיתוח ולקידום המשק הישראלי ולעידוד הצמיחה הכלכלית בישראל בכלל ובאזורי עדיפות לאומית בפרט באמצעות קשת רחבה של כלי סיוע, צעדי מדיניות ואכיפה. 
החוברת "עיקרי העשייה המשרדית" סוקרת את הפעולות בהן נקט המשרד לצורך קידום החזון, המטרות והיעדים בשנת 2016.
החוברת "הוראות מנכ"ל - דוח סיכום שנתי לשנת 2016​" סוקרת חלק מסל כלי הסיוע לכלכלה הישראלית של משרד הכלכלה והתעשייה, לצד נתוני הביצוע בשנת 2016.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה