כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

ברישום אגודה שיתופית יש לצרף רשימת אנשי קשר

 
 
הודעה לעיתונות
15/11/2015 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו האגף לאיגוד שיתופי

יש לצרף לכל בקשה לרישום אגודה טופס אנשי הקשר.

מטרת הטופס הינה לאפשר יצירת קשר עם אגודות לאחר רישומן.

מגישי בקשה לרישום אגודה ללא טופס זה, יתבקשו לצרפו. ​​

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה