כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הוראת מנכ"ל חדשה - "מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל" (הוראת מנכ"ל מס' 4.28)

 
 
הודעה לעיתונות
08/05/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

פורסמה ​הוראת מנכ"ל חדשה - "מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל" (הוראת מנכ"ל מס' 4.28).

ההוראה עוסקת במסלול של מרכז ההשקעות לסבסוד שכר עובדים עם מוגבלות בענף התעשייה והסייבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה