כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הוראת מנכ"ל חדשה: סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 
 
הודעה לעיתונות
10/01/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
הגנה על הסביבה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה בתאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר ועם מנהל רשות הגז הטבעי, ממשיכים במסלול הסיוע להשתתפות בעלויות של חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.

המועד האחרון להגשת בקשות: 3.4.17 עד לשעה 14:00.

 

לעיון במסמכי הוראת מנכ"ל 4.41

להסבר נוסף בנושא סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה