כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

אושר חוק בנושא הקמת אגודות אשראי ופיקדון במסגרת חוק ההסדרים

 
 
הודעה לעיתונות
29/12/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
במסגרת חוק ההסדרים אושר לאחרונה תיקון חקיקה המסדיר את הקמתן ופעילותן של אגודות אשראי ופיקדון.​​

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מהי אגודת אשראי ופיקדון?

אגודת אשראי ופיקדון הינה מוסד פיננסי, אשר הלקוחות שלו הם גם הבעלים. בהתאם לכך, מטרת האגודה היא דאגה לרווחת לקוחותיה, ולא לרווח עבור בעלי המניות. מדובר במודל המקובל ברחבי העולם, ולו יתרונות שונים, ובין היתר:

 

  • שירותים בנקאיים זולים יותר – עמלות נמוכות, ריבית על הכסף המופקד באגודה וריבית נמוכה יותר על הלוואות.
  • יציבות – אגודות כאלה נחשבות יציבות יותר, כי אין להן אינטרס לקחת סיכונים מיותרים עם כספי החברים.
  • נגישות לאוכלוסיות מודרות - האגודות מנגישות שירותי אשראי לאוכלוסיות מודרות אשראי, שכן מנוטרלים אינטרסים של בעלי מניות במתן אשראי והקשר הטוב שלהן עם הלקוחות (שהם גם הבעלים) נותן לאגודה מידע אמין על יכולת ההחזר.
  • הלקוחות מקבלים החלטות באופן דמוקרטי לגבי התנהלות האגודה, ובין היתר: בוחרים את דירקטוריון האגודה ומחליטים לגבי מדיניות האגודה (בכפוף לדין ולהוראות הרגולטוריות).

 

 

התקווה היא שאגודות אשראי רבות שיקומו ויהוו אלטרנטיבה מוצלחת לבנקאות המסחרית ישפיעו על השוק כולו ויביאו להוזלת מחירים.

תהליך החקיקה:

תהליך הסדרת הפעילות של אגודות האשראי התחיל ביוזמת רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, אשר הקים, בעקבות פניות שהגיעו מהשטח, צוות בשיתוף עם בנק ישראל ומשרד המשפטים. צוות זה יצר את התשתית המשפטית לתיאום בין הרגולטור הפיננסי לרגולטור התאגידי ולהסדרת הפעילות של אגודות האשראי, אשר היוותה נדבך מרכזי בחוק שאושר.

 

לאחר מכן עברה ההסדרה של פעילות אגודות האשראי לצוות בראשות עו"ד יואל בריס, בו סגנית רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אלה אלון, הייתה שותפה מרכזית. בצוות זה נוסחה הצעת החוק שעברה בחוק ההסדרים. יש לציין שחלק ניכר מאנשי הצוות הגיעו מהתחום של חברות פיננסיות, ותפקידנו בצוות (וגם בהמשך הליכי החקיקה) היה, בין היתר, להוביל לכך שההסדרה תתאים לתפיסה הקואופרטיבית, למבנה הייחודי של אגודות שיתופיות ולהסדרה בעולם של אגודות אשראי, שהינה שונה בתכלית. בעניין זה הצלחנו, בין היתר, בזכות תמיכה ושיתוף פעולה מלא מראש הצוות ומיתר החברים, ובהמשך מחברי הכנסת בוועדת הרפורמות, בראשות ח"כ אלי כהן (בה נידונה הצעת החוק), אשר הבינו היטב את החשיבות של העניין.

 

במסגרת הדיונים בהצעת החוק הוספה גם החרגה של קיבוצים, מושבים שיתופיים וארגוני הקניות שלהם מחובת רישוי כנותני שירותי אשראי על פעילותם עם חבריהם, שכן מדובר באגודות שהחוק לא נועד להסדיר את פעילותן והן נמצאות תחת פיקוח רשם האגודות השיתופיות. לגבי קיבוצים ומושבים שיתופיים לא תחול ההסדרה של אגודות אשראי, אם הם מקבלים פיקדונות מחבריהם ונותנים להם אשראי.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה