כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

אתר חדש בנושא איזורי פיתוח - הקצאת קרקע לתעשייה

 
 
הודעה לעיתונות
02/12/2014 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש
מינהל אזורי פיתוח

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
האתר כולל את התכנית האסטרטגית של מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה, את הוראות המנכ"ל המבססות את עבודתו בשגרה, קישור למערכת הGIS  אשר מאפשר בחינה של מצב המגרשים באזור התעשייה וקישור לטופס המקוון להגשת בקשה להקצאת קרקע.
 

ניתן להעביר הערות והצעות ביחס לתכני האתר - למינהל אזורי פיתוח באמצעות פרטי הקשר בדף הקשר של היחידה.