כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עכשיו יותר מתמיד - כדאי לקלוט סטודנטים ואקמאים יוצאי אתיופיה למקצועות טכנולוגיים

 
 
הודעה לעיתונות
27/04/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מעסיקים יקרים - עכשיו יותר מתמיד, כדאי לקלוט סטודנטים ואקדמאים יוצאי אתיופיה למקצועות טכנולוגיים.

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 500 אלף ש"ח.

הסיוע ניתן בשיטה של "כל הקודם זוכה" (FIFO), ועד לגמר התקציב. ההתקציב בהקצאה זו הינו 500 אלף ש"ח. מימון בשיעור ממוצע של 35% מעלות השכר של המתמחים (עד לתקרת סיוע הקבועה בהוראת המנכ"ל).

 

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.43 - תכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע.

 

פרטים מלאים על המסלול ועל כנס הסברה יפורסמו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלולי תעסוקה.

 

המועד האחרון להגשת בקשות: 2.10.2017 בשעה 24:00 או עד גמר התקציב, לפי המוקדם מביניהם.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה