כלים ומאגרי מידע

 
     
 

כנס של לכ-100 תעשיינים של מרכז ההשקעות בשיתוף עם התאחדות התעשיינים במרחב צפון

 
 
הודעה לעיתונות
30/06/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​היום 30/6/16 מתקיים כנס של לכ-100 תעשיינים של מרכז ההשקעות בשיתוף עם התאחדות התעשיינים במרחב צפון. 

כחלק ממדיניות הנגשת מידע וקשר ישיר עם התעשיינים אנו מגיעים עד לתעשיינים. 

נחום איצקוביץ מנהל מרכז ההשקעות ציין את חשיבות המידע והנגשתו לתעשיינים , כן הוסיף ועדכן בדבר מסלולים חדשים

והצעות לתיקוני חקיקה אשר יקלו על התעשיינים לבצע תכניות השקעה. 

בכנס הועברו הרצאות בנושאי חוק עידוד השקעות הון , אופן הגשת בקשה ותהליך הביקורת בשחרור המענקים , מידע על מגוון מסלולי תעסוקה, 

מידע על מסלולים ירוקים וכן בענייני מיסוי עפ"י חוק עידוד וחוקי מיסוי אחרים בתעשייה הרצאתו של רו"ח צביקה ליבוביץ מנהל אגף חוק עידוד השקעות הון בראשות המיסים. 

ההרצאות הועברו ע"י לבנה זגורי מנהלת מחלקת לקוחות , אשר שטרית סגן מנהל מרכז ההשקעות למסלולי תעסוקה , רו"ח אלי לוי מחלקת ביקורת , איתי יחזקאלי כלכלן ראשי , מסלולים ירוקים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה