כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית לשנת 2015

 
 
הודעה לעיתונות
15/02/2015 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

למידע נוסף ולרשימת היישובים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה