כלים ומאגרי מידע

 
     
 

נפתחה הקצאה למסלול סיוע לעידוד העסקה של אנשים עם מוגבלות

 
 
הודעה לעיתונות
27/02/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
תעסוקת אנשים עם מוגבלות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מעסיקים ומעסיקות יקרים - מעוניינים לקלוט עובדים ועובדות עם מוגבלות?

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5 מיליון שקלים.

אם קלטתם עובדים חדשים החל מתאריך 1.7.2016, יתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות.

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.28 באתר משרד הכלכלה והתעשייה. ​

יש לכם שאלות על ההוראה ונהליה?

​הנכם מוזמנים לשלוח שאלות לדואר אלקטרוני: EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 3.5.17 בשעה 16:00 בלבד.
התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה החל מיום 17.5.17 מהשעה 16:00 ואילך.
פרטים מלאים על המסלול ועל כנס הסברה יפורסמו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלולי תעסוקה.

מועד ההגשה האחרון של בקשות: עד ליום 29.5.17 בשעה 24:00.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה