כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשם האגודות השיתופיות מפרסם מסמך דגשים לגבי כתיבת תקנון לאגודה שיתופית

 
 
הודעה לעיתונות
03/10/2017 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
הודעה לגבי תקנון אגודה שיתופית

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​בעת הגשת בקשה לרישום אגודה שיתופית, נדרש לצרף עותקים של תקנון האגודה, כשהם חתומים וערוכים כדין.

לנוחיות מגישי הבקשות, מפרסם רשם האגודות השיתופיות מסמך עם דגשים לגבי אופן כתיבת התקנון. 

במסמך ניתן למצוא הערות נפוצות לגבי כתיבת הנושאים הבאים:
 • שם האגודה
 • סמכויות
 • קבלה לחברות
 • פקיעת חברות
 • אסיפה כללית
 • ועד האגודה
 • ועדת ביקורת
 • הון האגודה
 • חובות וזכויות חברי האגודה
 • שיפוי וביטוח
 • פירוק
 • שינוי תקנון
ונושאים כלליים נוספים.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה