כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מרכז ההשקעות מודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע - הוראות מנכ"ל 4.17 ו4.18

 
 
הודעה לעיתונות
11/08/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע עבור התכניות הבאות:

  • תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל- הוראת מנכ"ל 4.17 - המועד האחרון להגשת בקשות: 20/9/2016 ועד לשעה 14:00  לפירוט על התכנית 

 

  • תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית בעלות העסקה גבוהה- הוראת מנכ"ל 4.18- המועד האחרון להגשת בקשות: 29/9/2016 ועד לשעה 14:00 - לפירוט על התכנית

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה