כלים ומאגרי מידע

 
     
 

דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע לפי הקצעה תחרותית לקליטת עובדים חדשים לפי הוראת מנכ"ל 4.17

 
 
הודעה לעיתונות
06/09/2015 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות
​בהתאם לסעיף 23 להוראה מנכ"ל משרד הכלכלה 4.17 - תכנית סיוע לקליטה עובדים נוספים בעסקים בישראל מיום 22.07.2015, מודיע משרד הכלכלה על דחיית המועד האחרון להגשת הבקשות לקבלת סיוע.
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה