כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הנחיות בעניין תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה – 2014

 
 
הודעה לעיתונות
25/03/2015 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
שקיפות מחירים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מסמך זה מהווה הנחיות לביצוע תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), חלק מהנחיות אלה מחייבות מכוח התקנות ומהוות פרשנות של הוראות החוק והתקנות וחלק אינן מחייבות אולם הן מהוות המלצה. 
המלצה זו נובעת מהצורך ליצור אחידות במבנה הקבצים המחויבים בפרסום וזאת על מנת שהאפליקטורים יוכלו להביא להגשמה מקסימלית של מטרת החוק שהיא האפשרות לבצע השוואה מקסימלית בין הנתונים השונים ברשתות השונות ובין החנויות השונות וכן שהאפליקטורים יוכלו להעלות לאפליקציה את הנתונים של כל הרשתות השונות וחנויותיהן


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה