כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הזמנה להערות ציבור לגילוי דעת  מטעם רשם האגודות השיתופיות

 
 
הודעה לעיתונות
08/08/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
הערות

- הזמנה להערות ציבור -

גילוי דעת מטעם רשם האגודות השיתופיות.
 ועדת צרכים מיוחדים - חובת הקמתה, הרכבה, עקרונות התנהלותה וההשגה על החלטותיה ​​

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005 מחייבות כל קיבוץ מתחדש להקים ועדת צרכים מיוחדים, שתפקידיה לדון בבקשות של חברים להכרה בצרכיהם המיוחדים, היקף אספקתם, האפשרות להתנות על אספקת הצרכים המיוחדים ועוד.

 

ועדה זו אמורה להוות גוף אובייקטיבי, עצמאי ובעל הבנה בתחום הצרכים המיוחדים, היכול לתת מענה לנושאים הרגישים והמורכבים הבאים לפתחו.

רשם האגודות השיתופיות ראה לנכון לפרסם גילוי דעת ביחס לסוגיות שונות המגיעות לשולחנו בנושא זה. טרם פרסום הנוסח הסופי, מפורסם גילוי הדעת המצ"ב לקבלת הערות ציבור.

 

את ההערות ניתן להעביר לעו"ד רותי לירז-שפירא עד ליום רביעי, י"ג באב, 17 באוגוסט, לכתובת הדוא"ל arvuthadadit@economy.gov.il. מובהר כי רשם האגודות אינו מחויב לקבל הערה זו או אחרת.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה