כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשע"ו-2015

 
 
הודעה לעיתונות
21/10/2015 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
הצגת מחירים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה