כלים ומאגרי מידע

 
     
 

שאלות ולהוראת מנכ"ל 4.17 – מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל (הקצאה 4.17.11)

 
 
הודעה לעיתונות
08/09/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות מודיע על פרסום שאלות ותשובות. הוראת מנכ"ל 4.17 – מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל (הקצאה 4.17.11)

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

לפירוט

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה