כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד

 
 
הודעה לעיתונות
30/06/2016 00:00
המדען הראשי
 
 

 
 
 
חדש

​הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

למידע נוסף

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה