כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מסלול הפחתת גזי חממה

 
 
הודעה לעיתונות
27/03/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
הפחתת פליטת גזי חממה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 בעניין הפחתת פליטות גזי חממה ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1403 מתאריך 10/04/2016 בדבר תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות, בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, תוך מתן תיעדוף לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות, אשר יופעל באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה. 


המקצה הראשון יהיה על סך  75 מיליון ₪ לצורך הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית לפי הוראת מנכ"ל 4.41.

 
הכללים המלאים ובהם אופן ההשתתפות וגובה הסיוע שיינתן במסגרת המסלול "מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית'', מופיעים באתר "הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה".

 

בשבועות הקרובים יתקיימו כנסי הסברה במטרה לספק הסבר כללי על המסלול.


לידיעתכם, אופן בחירת הזוכים לסיוע תעשה על ידי וועדה בדרך של הקצאה תחרותית.

 


על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ובעיתונות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה