כלים ומאגרי מידע

 
     
 

דרישות למילוי סעיף 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014.

 
 
הודעה לעיתונות
21/06/2015 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
עיצומים כספיים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​תיקון 39 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") הקנה  לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (הלן: "הרשות") את היכולת להפעיל הליכים מנהליים כנגד המפרים השונים בעזרת סנקציות כלכליות, דהיינו העיצום הכספי. במקביל, ניתנת לרשות האפשרות להפחית את סכומי העיצום הכספי במספר מקרים מצומצם כמפורט בתקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות").


מסמך זה נועד להבהיר מהן הדרישות אותן יצטרך למלא מפר, המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי על פי תקנה 2(3).


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה