כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

לכל בקשה לתיקון תקנון אגודה שיתופית יש לצרף טופס נלווה

 
 
הודעה לעיתונות
15/11/2015 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו האגף לאיגוד שיתופי

​​לכל בקשה לתיקון תקנון אגודה שיתופית יש לצרף את הטופס המצורף מטה.

אנו תקווה שהטופס יקל על אגודות המבקשות לתקן את תקנוניהן, ויסייע להן לוודא שהן עומדות בכל הדרישות לפי דין.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה