כלים ומאגרי מידע

 
     
 

סדנה בנושא הגשת בקשה ודיווחי ביצוע לתכנית מאושרת

 
 
הודעה לעיתונות
24/05/2016 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​היום  24/05/16 מרכז ההשקעות, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים מקיימים את המפגש הראשון מתוך שניים  של הסדנה בנושא הגשת בקשה ודיווחי ביצוע לתכנית מאושרת,

הסדנה מתקיימת בת"א ומיועדת לבכירים מהמפעלים עצמם. מטרת הסדנה הינה, הנגשת המידע והקריטריונים בהגשת הבקשה לתכנית מאושרת, הענקת כלים יישומיים ומעשיים תוך הצגת 

הדגשים בהליך הבקשה. הסדנה משלבת בין ידע ותרגול אישי בכתת מחשבים.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה