כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תקנון לדוגמא לאגודה שיתופית קהילתית

 
 
הודעה לעיתונות
13/10/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
האגף לאיגוד שיתופי

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לאחר השקתו של התקנון לדוגמא של אגודה שיתופית חקלאית, אנו שמחים לפרסם  תקנון לדוגמא לאגודה שיתופית קהילתית.
 
את ניסוח התקנון הוביל צוות התקנונים של יחידתנו, בשיתוף כל הגורמים המקצועיים באגף.
 
הדרך המהירה לרישום אגודה:
כידוע לכם, הנהגנו מסלול מהיר לרישום אגודות שיתופיות עבור אגודות המאמצות תקנון לדוגמא שנוסח ביחידתנו (ומציינות זאת במכתב נלווה).
 
ניתן לאמץ את התקנון גם באופן חלקי, תוך ציון השינויים שנעשו.
 
כמו כן, מומלץ להיעזר בתקנונים אלה גם בבקשות לשינוי תקנון, ו"ליישר קו" עם נוסחים מומלצים אלה.

 


 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה