כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצה בתוכנית ׳של״ב - שער לשיווק בינלאומי׳

 
 
הודעה לעיתונות
15/06/2017 00:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: תוכנית של"ב

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצה בתוכנית ׳של״ב - שער לשיווק בינלאומי׳ מטרת התוכנית לסייע לעסקים המתחילים לשווק לחו"ל ומעוניינים בהגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים.

עסק, שבקשתו להשתתף בתוכנית תאושר, יוכל לזכות בסיוע בהוצאות המוכרות הכרוכות בקידום השיווק והמכירות בשוק הבינלאומי. בכלל זה: כתיבת תכנית שיווקית, הכשרות בתחום הייצוא, פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק אינטרנטיים, פרסום, תקינה והצגת
המוצרים בשווקי היעד.

הסיוע במסגרת תוכנית של״ב יינתן בהתאם להוראת מנכ״ל המשרד שמספרה 5.12 , שפורסמה ביום 14/06/2017 ומפרטת את תנאי הסף להגשת בקשה
להשתתפות בתכנית.

תקרת השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות הינה עד 200 אלף ₪.

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טופס הגשת הבקשה, נהלי התוכנית והוראתה מפורסמים באתר משרד הכלכלה.


מועד הגשת הבקשה עד 31/7/2017.


במסגרת המקצה ידונו 20 הבקשות המלאות הראשונות שייקלטו ויעמדו בתנאי הסף המפורטים בהוראת המנכ”ל. במידה ולאחר בחינת הבקשות הללו יוותר תקציב בתכנית, יבחנו הבקשות הנותרות לפי סדר הגשתן. חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד.


לצפייה בפרסום

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה