כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מועדי מקצי תוכנית כסף חכם לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
22/06/2016 00:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
מינהל סחר חוץ

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

תכנית כסף חכם

​התוכנית מעניקה סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף מכירותיהן לשוק יעד ספציפי. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התכנית המאושרת.

 

הבקשות יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב.

הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על פי המקצים הבאים:

  • מקצה 6/2016 הגשות שיבוצעו מיום 20/6/2016 עד ליום -  10/7/2016    
  • מקצה 7/2016  הגשות שיבוצעו מיום 11/7/2016 עד ליום - 2/8/2016     
  • מקצה 8/2016  הגשות שיבוצעו מיום 3/8/2016 עד ליום - 24/8/2016  
  • מקצה 9/2016 הגשות שיבוצעו מיום 25/8/2016 עד ליום - 14/9/2016 
  • מקצה 10/2016 הגשות שיבוצעו מיום 15/9/2016 עד ליום - 6/10/2016 בשעה 11:00 בבוקר

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה