כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2017 בתוכנית "כסף חכם"

 
 
הודעה לעיתונות
07/02/2017 09:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
​מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל את תוכנית ”כסף חכם“ המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית, יכיר מינהל סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשוק היעד הנבחר.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​הסיוע במסגרת תוכנית כסף חכם יינתן בהתאם להוראת מנכ"ל מספר 5.10 מיום .17.4.2016 המשרד בוחן אפשרות לעדכון הוראת המנכ"ל ולפיכך הנוסח הקובע של ההוראה יהיה הנוסח התקף במועד ההקצאה.

הבקשות  לתוכנית יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:

  • הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום - 28/02/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/03/2017 עד ליום 31/03/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/04/2017 עד ליום  30/04/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/05/2017 עד ליום  31/05/2017
  • הגשות שיבוצעו מיום 1/06/2017 עד ליום  30/06/2017

 

מהרו להגיש!

פתיחת   המקצים למחצית השנייה של 2017 מותנית ביתרה תקציבית בתום מקצי המחצית הראשונה.
​חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד בשיעור המפורט בהוראה, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה * הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים * בקשות לא מלאות, שבעת הגשתן לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לא יקלטו במערכת עד להשלמת כל הפרטים * בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה  זו להוראות המנכ"ל  – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה