כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

טיוטה להערות הציבור - תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי)

 
 
הודעה לעיתונות
26/02/2017 00:00
לשכה משפטית, מינהל תקינה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תקינה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מתפרסמת בזאת להערות הציבור טיוטת תקנות בעניין הפחתת סכומי עיצומים כספיים לעניין חוק התקנים.

לעיון בטיוטה ניתן להוריד את הקובץ טיוטה להערות הציבור - תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי).


הערות על הטיוטה ניתן לשלוח עד לא יאוחר מיום 6.3.2017.
את ההערות ניתן להעביר לעו"ד סיגל מרד-אברג'ל כתובת המייל: Sigal.Mered-Abargel@Economy.gov.il  

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה