כלים ומאגרי מידע

 
     
 

דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע עבור מסלולי התמיכה בתיעוש

 
 
הודעה לעיתונות
16/10/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הרשות להשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, במשרד התעשייה והכלכלה, מודיעה על דחיית המועד להגשת בקשות עבור מסלולי הסיוע הבאים:

 

המועד האחרון, שנקבע להגשת הבקשות לסיוע הוא יום חמישי, 2.11.2017 עד השעה 16:00.
לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

 

לצפייה בפרסום המלא

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה