כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מעסיקים ומעסיקות יקרים - מעוניינים לקלוט עובדים ועובדות יוצאי אתיופיה?

 
 
הודעה לעיתונות
27/04/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מעסיקים ומעסקות יקרים - מעוניינים לקלוט עובדים ועובדות יוצאי אתיופיה?

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5.44 מיליון שקלים.

אם קלטתם/ן עובדים חדשים החל מ-1.7.2016, יתכן ותהיה זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת עובדים יוצאי אתיופיה.

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.42, "תנופה בתעסוקה".

יש לכם שאלות על ההוראה?

​הנכם מוזמנים לשלוח שאלות לדואר אלקטרוני EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 4.9.2017 בשעה 16:00 בלבד.

התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה החל מיום 18.9.2017 מהשעה 16:00 ואילך. התשובות לשאלות הההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

 

פרטים מלאים על המסלול ועל כנס הסברה יפורסמו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלולי תעסוקה

 

מועד ההגשה האחרון של בקשות: עד ליום 2.10.2017 בשעה 24:00

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה