כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הודעה על הקדמת המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע בתכנית "תנופה בתעסוקה"

 
 
הודעה לעיתונות
17/05/2017 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הודעה על הקדמת המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע מכח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 4.42 - "תנופה בתעסוקה - תכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה".

 

בהתאם לסעיף 21 להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 4.42 - "תנופה בתעסוקה - תכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה", מודיע משרד הכלכלה והתעשייה על הקדמת המועד האחרון להגשת הבקשות לקבלת סיוע.


בהתאם לכך, המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע הוא יום ראשון ז' באב תשע"ז, 30.7.17, עד השעה 24:00 ולא ביום 2.10.17 , כפי שפורסם בפרסום הקודם.

 

לתשומת לב, מועד משלוח שאלות ופרסום התשובות שונה, והוא יהיה כמפורט להלן:
ניתן לשלוח שאלות לדוא"ל: EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 2.7.17.


התשובות תפורסמנה במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה בקישור שלהלן: http://www.economy.gov.il/merkaz_hashkaot/employment החל מיום 16.7.17 מהשעה 16:00 .

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה