כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

כנס מיוחד למשתתפים שסיימו השלב הראשון בפרוייקט UNIDO, לצריכה וייצור מקיימים

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: UNIDO

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

פרויקט UNIDO מיושם על ידי האיחוד האירופאי, במדינות הים התיכון, להפיכת אתגרים להזדמנויות, להעברת טכנולוגיות בעלות איתנות סביבתית.

המתודולוגיה בנויה על מהלך ראשון של סקר לייעול משאבים וייצור נקי, שלב של חשבונאות עלות זרימת חומרים ולסוף מערכת לניהול סביבתית ומערכת ניהול אנרגיה משולבות, המוביל לשיפורים מתמשכים של דפוסי ייצור מקיימים.


בכנס הגמר של הפרויקט שהתקיים במשרד הכלכלה והתעשייה, בחודש מאי, בנוכחות בכירים במשרד הכלכלה ובמשרד להגנת הסביבה, הציגו החברות המשתתפות את עקרי פעילותם, התמורה והלקחים שקיבלו מהפרויקט, כולל חישובי החיסכון במונחים כספיים, בחומרים, באנרגיה ובמים.


החברות המשתתפות: עמיעד מערכות מים, קרגל אריזות גמישות, כפרית תעשיות, טמבור, רושדי תעשיות מזון וטמפו משקאות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה