כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 9.3: תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום

 
 
הודעה לעיתונות
02/02/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

עודכנה הוראת מנכ"ל 9.3: תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום.

​העדכון הנוכחי הינו הגדלת שיעור הסבסוד של האוכלוסייה הערבית במסלול הבינוי והארכה לשנת תקציב 2016.

 

לצפיה בהוראה

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה