כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 2.4: יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי

 
 
הודעה לעיתונות
02/02/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​העדכון הנוכחי כולל: הוספת פריטי מכס לסעיף 7 להוראה; הוספת מדינות שאינן חייבות ברישוי אלא כפופות לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014; הסדרת התהליך הפרוצדוראלי להגשת בקשה לקבלת רישיון ייבוא לפי הוראה זו ומועדי הטיפול בה.

 

לצפיה בהוראה

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה