כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

השתתפות בתידרוך טכנולוגי מורחב להסדר וואסנאר, למדינות שאינן חברות

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: מגפון

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משלחת בינמשרדית בה השתתף גם נציג המינהל, מר עמירם הלוי, השתתפה בתדרוך השנתי בוינה במהלך יוני 2016.


התדרוך מיועד למדינות שאינן חברות במשטר, עליהן נמנית גם ישראל המקיימת מדיניות של דבקות במשטר ואימצה את רשימותיו בחקיקה.


בתדרוך זה נסקרה עבודת המשטר במהלך 2016, נסקרו עידכונים ברשימות הפיקוח, ונסקרו נושאים מעולם הפיקוח בראיית מנגנוני פיקוח בינלאומיים.


כמו כן ראוי לציין שישראל זכתה להערכה עמוקה לפעילותה בתחום הפיקוח על הייצוא מצד ראשי המשטר.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה