כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מינהל הבטיחות מפרסם דגשים בבחירת סוגי בקרה בעבודות ריתוך

 
 
הודעה לעיתונות
08/02/2017 00:00
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 
 

 
 
 
חדש
עבודות ריתוך

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בשנים האחרונות עלה נושא חשיפת הרתכים לנדפי מתכות על סדר היום של המינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית עקב תוצאות חשיפה חריגות וחוסר מודעות על סיכוני הבריאות בקרב רתכים ומעסיקיהם. ללא בקרה הנדסית, בריתוך תפרים עמוקים, בריתוך בתוך חריצים בפלדה, בריתוך פלדה מגולוונת או נירוסטה, בריתוך פלדה מצופה בצבע מכיל קדמיום, עופרת וכרום קיים סיכון מוגבר לחשיפה  גם בעבודות קצרות.

 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפרסם המלצות לקיום בקרה הנדסית על פעולות אלו, לרבות, דגשים בבחירה בין יניקה מקומית לבין ציוד מגן אישי לעובד.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה