כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי במישור רותם מגיע לשלב הגשת ההצעות הסופיות

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2016 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: מפעל ליצור אמוניה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​המתמודדים במכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה קיבלו את המסמכים המעודכנים של המכרז וההסכם עם המדינה, לאחר סיכום שהתקבל בין שר האוצר משה כחלון לשר להגנת הסביבה לשעבר, אבי גבאי. הקמת המפעל לייצור אמוניה במישור רותם בדרום תביא לסגירתו של המיכל המסוכן בחיפה.


הסכם שפורסם ביום 22.06.2016 למתמודדים במכרז מפרט את התנאים שיאפשרו קבלת הצעות להקמת המפעל לייצור אמוניה במישור רותם שהקמתו תביא לסגירת מיכל האמוניה בחיפה ולמניעת הסיכון למטרופולין חיפה.


המציעים יתחרו על מענק הקמה מהמדינה בסכום שלא יעלה על 240 מיליון ש"ח ויוכלו גם להציע מענק למדינה.

בנוסף, בעקבות הסיכום בין השרים תעניק המדינה פיצוי בסכום שלא יעלה על 480 מיליון ש"ח, למקרה קיצון שיביא לסגירת המפעל.


בעוד כחודשיים יוגשו ההצעות הסופיות, לאחר בחינתן תפרסם וועדת המכרזים הבינמשרדית את זהות הזוכה במכרז.


העובדה שמדובר במפעל לייצור אמוניה ולא לאחסונה תפחית באופן משמעותי את הסיכון הנשקף ממתקן שכזה לעומת מיכל האמוניה במפרץ חיפה, שכן הכמויות במפעל במישור רותם תהיינה נמוכות יותר. המפעל יידרש לספק את כל צרכי השוק המקומי העומדים על 120,000 טון בשנה נכון להיום.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה