כלים ומאגרי מידע

 
     
 

טיוטה להערות הציבור בדבר צו יבוא חופשי

 
 
הודעה לעיתונות
23/06/2015 00:00
יחידת היטלי סחר
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

טיוטה להערות הציבור - תיקון התוספת החמישית בצו יבוא חופשי התשע״ד – 2014​

בכוונת משרד הכלכלה להוציא תיקון לצו יבוא חופשי התשע״ד- 2014 הנוגע לתיקן התוספת החמישית לצו באופן הבא:
 

 
סעיף 1 לתוספת החמישית יבוטל. טובין המיובאים כדוגמאות מסחריות או לצורך שימוש עצמי יוכלו לקבל פטור בהתאם לסעיף 2 (ג)(2) לצו יבוא חופשי.
 

 
סעיף 2 יתוקן ובמקום "חלקי חילוף" יבוא "חלקי חילוף למפעלים ולבתי מלאכה" 
 

 

 
הערות לטיוטת ההבהרה ניתן להעביר עד ליום ה- 12 ביולי 2015, באמצעות כתובת הדוא"ל: Orly.Rotbart@Economy.gov.il​​
 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה