כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פורסמה החלטת המועצה הארצית ונחתמה על ידי שר האוצר: פטור מהיתרי בניה לחיבור לגז הטבעי  נכנס לתוקף ב 7/6/2017

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: חיבור לגז טבעי

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​המועצה הארצית לתכנון ובנייה , אישרה לכלול מתקני גז טבעי לצריכה, בתקנות הפטור מהיתר בנייה.


החובה להיתר בנייה כחלק מתהליך ההסבה לגז טבעי גורמת לעיכובים ועלויות משמעותיים.

 

מפעלים מעידים על חוסר וודאות, סחבת ודרישות מופרזות במסגרת הטיפול בבקשות ההיתר. התנהלות זו אף מרתיעה צרכנים פוטנציאליים ופוגעת באינטרס המשקי של הסבות לגז טבעי.


פטור מהיתר הבניה חוסך כ-250,000 ₪ לכל צרכן שמבצע הסבה לגז טבעי.


הפטור מבוסס על כל שהמפעלים יעמדו בדרישות תקן 6464 שאושר לאחרונה בוועדות התקינה ומהווה תקן מטריה לכלל הציוד, התשתית והתהליכים הנדרשים. כיום פעילים מספר גופים בודקים פרטיים לצד מכון התקנים בבדיקות ההתאמה לתקן.


הפטור הוא יוזמה של התאחדות התעשיינים, ומשרד הכלכלה והתעשייה סייע רבות בקידומו בשבועות האחרונים יחד עם רשות הגז ומשרד האוצר.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה