כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעת תיקון להודעה על מקצה תעדוף לגבי בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז  מתאריך 31/07/2017

 
 
הודעה לעיתונות
07/08/2017 00:00
מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​בתיקון להודעה מה-31.07.2017 בדבר מקצה תעדוף לגבי בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז, מודיע מינהל אזורי תעשייה, כי בניגוד לפרסום, בפארק צבאים לא יערך מקצה תעדוף ברבעון זה מכיוון שלא קיימת מגבלה תקציבית.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה